Wonen in Eernewoude

1 - 5 van de 5
1 - 5 van de 5

Woning kopen in Eernewoude

Earnewâld op zijn Fries gezegd, is gelegen in het zuiden van de gemeente Tietjerksteradeel, tussen Leeuwarden en Drachten, aan de rand van het natuur- en watersportgebied het Nationaal Park De Âlde Feanen. Earnewâld is in de zomerperiode vooral een watersportplaats. Massale drukte zoals we die kennen van plaatsen aan de Friese meren in het zuidwesten van de provincie (Friesland) is echter niet aan de orde. Eind jaren tachtig van de 20e eeuw is een aanzienlijk vakantiepark ("Buitenplaats It Wiid") in de nabijheid van het dorp gerealiseerd. Door de geo-grafische ligging (oan 'e oare kant fan it wetter) heeft dit niet tot noemenswaardige vergroting van de toeristische druk op het dorp geleid. Ditzelfde geldt voor de vergroting van de camping ("It Wiid" ), eveneens aan de overkant van het water. Het dorp telt ongeveer 400 inwoners en heeft naast horecagelegenheden een peuterspeelzaal, samenwerkingsschool “Master Frankeskoalle” en een aantal winkeltjes.

Zie ook Earnewald.nl en NP-aldefeanen.nl