Sneek Kleinzand 42-a

Omschrijving

Kenmerken

Overdracht
Statusverkocht onder voorbehoud
Prijsprijs onbekend
Bouw
Bouwvormbestaande bouw
Hoofdfunctiebelegging
BELEGGING
Oppervlakte170 m²
BeleggingstypeWOONRUIMTE
Tonen Adres1
Aantal Huurders3
Bruto Aanvangsrendement1
Aantal Zelfstandige Verhuurbare Eenheden3
alle kenmerken minder tonen

Interesse?

Plan bezichtiging
VERKOOP BIJ INSCHRIJVING Kleinzand 42A, 42B, 42C te Sneek

In opdracht van Woningcorporatie Elkien zijn wij gestart met de verkoop bij inschrijving van het schitterende monumentale pand bestaande uit drie woonappartementen gelegen aan Kleinzand te Sneek. De verkoop heeft betrekking op een drietal woonappartementen gelegen op de begane grond, eerste verdieping en tweede verdieping. Alle drie eenheden worden in één verkooptransactie verkocht.

KIJKDAGEN
Het bezichtigen van het complex is uitsluitend mogelijk op afspraak tijdens de kijkdagen.
Deze vinden plaats op:
- vrijdag 26 januari 2024 tussen 13:00 uur en 15:30 uur en
- woensdag 7 februari 2024 tussen 13:00 uur en 15:30 uur

Indien u hieraan wilt deelnemen dient u hiervoor een afspraak te maken bij RBMT bedrijfsmakelaars & taxateurs, telefoonnummer 0513 - 644 355.

Omschrijving verkochte
Het pand is gebouwd omstreeks 1790 en is in 1987 verbouwd tot 3 zelfstandige appartementen. De appartementen zijn gelegen op de begane grond (totaal circa 60 m²), eerste verdieping (totaal circa 65 m² en tweede verdieping (totaal circa 45 m²) en als volgt ingedeeld;

Kleinzand 42A is een begane grond woning met 2 slaapkamers en een totaal oppervlak van circa 60 m², deze woning beschikt over een klein plaatsje welke via een zijingang bereikbaar is.

Kleinzand 42B is een woning op de 1e etage met eveneens 2 slaapkamers en een totaal oppervlak van circa 65 m².

Kleinzand 42C is een woning op de 2e etage en deels voorzien van een mezzanine met 1 slaapkamer en een totaal oppervlak van circa 45 m².

Rijksmonument
Het pand heeft een rijks monumentale status en is omstreeks 1790 gebouwd, de architect die het pand heeft ontworpen is de heer Auke Bruinsma die destijds als "stadsarchitect" de nodige panden aan het Grootzand en Kleinzand heeft ontworpen dit betroffen o.a. Herenhuizen. Het pand staat in het monumentenregister geregistreerd onder nummer 34034 en kent als omschrijving "Deftig PAND met hoge verdieping en mezzaninoverdieping onder dwarskap tussen topgevels met hoekschoorstenen. In middenrisaliet snijwerk rond voormalige ingang en vensters erboven; bekroning in de vorm van een tympaan."

Locatie
Het pand is gelegen in het historische centrum van Sneek nabij de hoofd winkelstraten en is zowel per auto alsmede openbaar vervoer goed te bereiken. Het centrum en nabije omgeving beschikken over goede voorzieningen zoals o.a. supermarkten, winkels, diverse eetgelegenheden, bibliotheek, sporthal, kinderopvang, basisschool, gezondheidscentrum en een museum.

Sneek is de hoofdplaats van de gemeente Súdwest-Fryslân en behoort tevens tot één van de Friese Elfsteden. Sneek ligt ten ten zuidwesten van Leeuwarden tussen Joure en Bolsward. Sneek telt ongeveer 34.000 inwoners en is daarmee de derde grootste plaats van de Provincie Fryslân.

Voorzieningen
De appartementen zijn allen voorzien van een eigen meterkast met aansluitingen voor gas, water en elektra. Tevens beschikken de appartementen ieder over een eigen berging die via de steeg aan de zijkant van het pand bereikbaar is. De appartementen zijn voorzien van een c.v.-ketel t.b.v. van verwarming en warmwater. Alle appartementen beschikken over een buitenruimte (appartement op de begane grond heeft een achtertuin, de appartementen op de verdieping beschikken over een balkon/dakterras.

Energielabels
Kleinzand 42A: label D (geldig tot 21 augustus 2030)
Kleinzand 42B: label C (geldig tot 21 augustus 2030)
Kleinzand 42C: label C (geldig tot 21 augustus 2030)

Bestemming
Beheersverordening: Binnenstad Sneek.
Bestemming: woondoeleinden.
Het huidige gebruik is conform de vigerende bestemming.

Kadastrale gegevens
Gemeente Sneek, sectie B, nummer 5089, groot circa 176 m².

Huurgegevens
Momenteel zijn alle appartementen verhuurd.
De totale netto huuropbrengst bedraagt € 20.000,= per jaar (prijspeil 1 juli 2023).
De maximale huurpotentie ligt thans op een niveau van € 35.535,= per jaar (prijspeil januari 2024).
De huurprijzen van de eenheden bevinden zich thans allemaal onder de huurtoeslaggrens.
Door investering in duurzaamheid en voorzieningenniveau kan het aantal WWS punten per eenheid worden verhoogd.

De lopende huurovereenkomsten, het huuroverzicht en alle overige relevante informatie met betrekking tot de verhuur zijn in de dataroom opgenomen.

Vereniging van Eigenaars
Niet van toepassing. Het gebouw is niet gesplitst in appartementsrechten.

Bijzonderheden
- Het is koper niet toegestaan het complex of een deel van het complex (uitponden) binnen een termijn van 24 maanden na eigendomsoverdracht weer door te verkopen (anti-speculatiebeding);
- De verkoop geschiedt onder voorbehoud gunning opdrachtgever en onder voorbehoud definitieve toestemming Autoriteit woningcorporaties;
- Er geldt voor het DAEB object een exploitatieverplichting van 7 jaar. Dit wordt middels een kettingbeding vastgelegd in de akte van levering;
- Bij de verkoop van corporatiebezit zijn o.m. de regels van het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting (BTIV) van toepassing;
- De aktepassering dient plaats te vinden bij notariskantoor TRIP Notarissen te Leeuwarden.
- Het complex wordt verkocht en geleverd "as is, where is", dat wil zeggen dat koper het complex aanvaardt in de toestand waarin het zich op het moment van leveren bevindt, met alle bekende en onbekende, zichtbare en niet-zichtbare gebreken, lasten, beperkingen en verplichtingen en het feit dat verkoper ten aanzien van het complex geen enkele garantie kan geven.

Verkoopproces
Op de voorgenomen verkoop zijn onder meer de disclaimer en verkoopprocedure van toepassing, zoals opgesteld door de projectnotaris. Deze stukken zijn samen met de volledige verkoopdocumentatie opgenomen in een digitale dataroom. Wilt u deelnemen aan het verkoopproces? Neemt u dan contact op met RBMT bedrijfsmakelaars & taxateurs. Toegang tot de dataroom wordt uitsluitend verleend na ondertekening van een procesdocument (inhoudende een geheimhoudingsverklaring, disclaimer, integriteitsverklaring en dataroomprotocol) en na goedkeuring door de opdrachtgever.

Kijkdagen
Het bezichtigen van het complex is uitsluitend mogelijk op afspraak tijdens de kijkdagen. Deze vinden plaats op vrijdag 26 januari 2024 tussen 13:00 uur en 15:30 uur en woensdag 7 februari 2024 tussen 13:00 uur en 15:30 uur. Indien u hieraan wilt deelnemen dient u hiervoor een afspraak te maken bij RBMT bedrijfsmakelaars & taxateurs, telefoonnummer 0513 - 644 355.

Sluitingsdatum inschrijving
Vrijdag 8 maart 2024 uiterlijk om 16:00 uur is het laatst mogelijke tijdstip voor het indienen van een schriftelijke bieding op het pand bij TRIP Advocaten Notarissen, Wiardaplantage 9 (8939 AA) te Leeuwarden.


Meer informatie over dit object?
Voor meer informatie en/of het maken van een afspraak kunt u contact opnemen Tjibbe-Jan Boringa of Jeroen van Reenen, telefoon 0513 - 644 355 of 058-20 40 000 of stuur een e-mail naar info @ rbmt. nl.


DISCLAIMER
Deze informatie (inclusief bijlagen) van "RBMT Bedrijfsmakelaars & Taxateurs B.V." is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Voor mogelijke onjuistheid en/of onvolledigheid van de verstrekte informatie kan "RBMT Bedrijfsmakelaars & Taxateurs B.V." geen aansprakelijkheid aanvaarden, evenmin kunnen aan de inhoud van deze informatie (inclusief bijlagen) rechten worden ontleend. Deze informatie is geheel vrijblijvend en niet meer dan een uitnodiging tot het doen van een voorstel ontleend.
Makelaardij Friesland

Makelaardij Friesland