Appelscha Vaart Zz 52-a-b

Omschrijving

Prijs op aanvraag

Kenmerken

Overdracht
Statusgeveild
Prijsprijs onbekend
Bouw
Bouwvormbestaande bouw
Hoofdfunctiewinkelruimte
WINKELRUIMTE
Verkoop Vloeroppervlakte820 m²
Aantal Verdiepingen1
Oppervlakte820 m²
Units Vanaf820
Ter Overname1
Detailhandel1
Frontbreedte1000 cm
WelstandsklasseB1
Horeca Toegestaan1
alle kenmerken minder tonen

Interesse?

Plan bezichtiging
"Online veiling in opdracht van de eigenaar van de Vaart Zuidzijde 52, 52A en52B te Appelscha.

Het is mogelijk dit object te bezichtigen op woensdag 6 juli tussen 11:00 en 12:30 uur en op vrijdag 8 juli tussen 11:00 en 12:30 uur. Voor bezichtigen is het verplicht een afspraak te maken met de makelaar.

Kavelbeschrijving
Kadastraal bekend gemeente Makkinga, sectie C complexaanduiding 7675-A appartementsindex 49 (de uitgebreide omschrijving van het appartementsrecht treft u aan in het publicatiedocument veilingvoorwaarden)

Commerciële omschrijving
Appelscha is gelegen te midden van diverse recreatieve attracties en herbergt jaarlijks honderdduizenden toeristen. Het Drents-Friese Wold, de Turfroute, attractiepark Duinen Zathe, Villapark De Hilderberg en enkele campings zorgen er voor dat Appelscha sinds jaar en dag een toeristische trekpleister is. Behoudens de circa 5.500 inwoners beslaat het verzorgingsgebied circa 15.000 personen.

Met de komst van de Poiesz zorgen beide supermarktketens (Aldi & Poiesz) voor veel traffic in en rondom Winkelcentrum Appelscha. Op dit moment zijn nog 2 zelfstandige winkelunits voor verhuur beschikbaar in het winkelcentrum.

Oppervlakte
Totaal circa 820 m² casco winkelruimte.

Opleveringsniveau
Casco voorzien van pui en mantelbuizen t.b.v. nutsvoorzieningen.

Bestemming
De bestemming van het winkelcentrum betreft ‘gemengd gebied’ waarbij de units naast detailhandel tevens bestemd zijn voor o.a. horeca, dienstverlening, maatschappelijk en medische voorzieningen.

Condities Levering
"as is, where is".

Specificaties van de ruimte : ruimte is alleen te bereiken via een centrale hal. Er is geen koeling , verwarming aanwezig , ook zijn de nutsvoorzieningen nog niet aangebracht maar wel voorbereid ( de invoeringen zijn aanwezig ).

Het te verkopen registergoed betreft een appartementsrecht.
De appartementseigenaren zijn gezamenlijk eigenaar van het gehele complex en hebben ieder het recht op het exclusief gebruik hun eigen privégedeelte. Het is verstandig om de bepalingen in de splitsingsakte goed te lezen. In de splitsingsakte staat omschreven welke kosten gemeenschappelijk en welke privé zijn. In de splitsingsakte is ook omschreven hoe de appartementen mogen worden gebruikt. De splitsingsakte is bepalend voor de onderlinge verhoudingen van de appartementseigenaren.

De koper van een appartementsrecht wordt van rechtswege lid van de Vereniging van Eigenaars (VvE). Bij een actieve VvE is een periodieke (meestal maandelijkse) bijdrage verschuldigd aan de VvE. Met de bijdragen van de appartementseigenaren behartigt de VvE de gemeenschappelijke belangen van de appartementseigenaren. Veelal valt hieronder de verzekering van het complex en het gemeenschappelijke onderhoud aan het complex.

De koper/verkrijger is op grond van artikel 122 lid 3 boek 5 BW naast zijn rechtsvoorganger hoofdelijk aansprakelijk jegens de vereniging van eigenaars voor de betaling van de achterstand in de bijdrage aan die vereniging van eigenaars die in het lopende boekjaar of het daaraan voorafgaande boekjaar opeisbaar zijn geworden of nog zullen worden.
Deze achterstand zal in overleg met de koper op het moment van eigendomsoverdracht in rekening kunnen worden gebracht.

Bij de ondersplitsing in commerciële ruimtes is de navolgende Vereniging van Eigenaars opgericht, genaamd: Vereniging van Ondereigenaars Vaart Zuidzijde 51, 51A, 51B, 52, 52A, 52B, 53A, 54, 54A, 54B, 54C en 55 te Appelscha en de vereniging is gevestigd in de gemeente Oosstellingwerf, te Appelscha.
Deze vereniging is op dit moment (nog) niet actief. het betreft een zogenaamde "slapende" vereniging.

Gebruikssituatie
Dit object staat leeg en is onverhuurd.

Bijlages
Klik hier om naar de openbare online dataroom te gaan (https://www.bva-auctions.com/nl/auction/lot/65227/19270064?pid=0)

Notaris
Trip Advocaten Notarissen
mr. G. Mulder
Hereweg 93
9721 AA Groningen
Telefoon: +31 (0)50 599 79 99
Dit dossier is in behandeling bij dhr. F. Roelink
E-mail: veilingen @ trip .nl

Contact
Voor vragen over deze verkoop kunt u terecht bij:
RBMT Bedrijfsmakelaars & Taxateurs
De heer T.J. (Tjibbe-Jan) Boringa
Abe Lenstra Boulevard 10
8448 JB Heerenveen
Telefoon: +31(0)513 - 644 355
e-mail: info @ rbmt .nl

Bezichtiging
Het volgende is bekend inzake bezichtigingen:
Bezichtiging is mogelijk, echter alleen nadat men zich daarvoor heeft aangemeld bij de makelaar.

Onderhandse biedingen
Het is mogelijk om tot en met 18-07-2022 een onderhands bod uit te brengen.
Gebruik hiervoor het biedformulier onderhandse biedingen (PDF).
Tot 12.00 uur.

Veilingvoorwaarden
Op deze veiling zijn de volgende veilingvoorwaarden van toepassing:
- AVVIVV 2013
- Bijzondere Veilingvoorwaarden (nog niet gepubliceerd)

Biedprotocol
Voor deelname aan deze veiling dient u zich te registreren en te legaliseren.
Klik hier voor informatie over biedmethodiek zoals beschreven in het biedprotocol.

Kosten
De Koper is naast het geboden bedrag de volgende kosten verschuldigd:
- Veilingkosten ter hoogte van EUR 6950,00 incl. BTW (dit bedrag wordt tijdens het bieden automatisch bij uw bieding opgeteld)
- Omzetbelasting
- Inzetpremie: Zie bijzondere veilingvoorwaarden / kostenoverzicht
Zie voor de specificatie van de kosten het onderstaande overzicht:
Kostenoverzicht (zie bva-auctions)

Inzetpremie
Voor deze veiling geldt de volgende inzetpremie: Zie bijzondere veilingvoorwaarden. Lees verder de veilingvoorwaarden voor de exacte regeling. Deze premie wordt niet getoond tijdens het biedproces.

Deelname eisen

Registreren en legaliseren
Om mee te kunnen bieden op een veiling dient u zich te registreren en te legaliseren. Klik hier voor een uitgebreide uitleg en overzicht met notariskantoren waar u zich gratis kunt laten legaliseren voor dit platform.

Contact
Voor vragen over het registratie en legalisatieproces kunt u contact opnemen met onze vastgoedafdeling. Stuur hiervoor een email naar vastgoed@bva-auctions.com of telefonisch via 033 – 808 0262 (tijdens kantooruren tussen 09:00 uur en 17:00 uur).

Let op!
Indien in de laatste minuut voor het sluiten van de inzetfase een bod wordt uitgebracht dan wordt de inzetfase met twee minuten verlengd.
Het kan zijn dat het systeem bij 'controleer uw bod' u nogmaals vraagt akkoord te gaan met de extra voorwaarden. Hou hier rekening mee bij het (tijdig) uitbrengen van een bod.
Op iedere veiling zijn veilingvoorwaarden van toepassing. Lees deze (algemene en bijzondere) veilingvoorwaarden voorafgaand aan de veiling zorgvuldig door en neem bij eventuele onduidelijkheden tijdig contact op.
Indien u in het verleden enkel bent gelegaliseerd voor Nationale Vastgoedveiling en/of BOG Auctions, kunt u deze legalisatie eenvoudig uitbreiden. Dit kan in uw account bij 'mijn gegevens - mijn instellingen'. Hou er rekening mee dat dit moet worden verwerkt door de Platformnotaris alvorens dit wordt toegekend.
Voor een optimale werking van de website dient uw systeem aan een aantal minimale eisen te voldoen.
Het plaatsen van biedingen via de app is niet mogelijk. Hierin wordt u doorgeleid naar de webpagina voor een correcte werking."
Makelaardij Friesland

Makelaardij Friesland

Refresh to make it work.

Plan bezichtiging
voor: Vaart Zz 52-a-b

*
*
*

Lees onze voorwaarden: Cookies, Disclaimer en Privacy