Scharnegoutum Trekdyk 2

Omschrijving

Kenmerken

Overdracht
Statusverkocht onder voorbehoud
Prijsprijs onbekend
Bouw
Bouwvormbestaande bouw
Hoofdfunctiebedrijfsruimte
alle kenmerken minder tonen

Interesse?

Plan bezichtiging
-- VERKOOP BIJ INSCHRIJVING --

ALGEMENE INFORMATIE
Namens Provincie Fryslân bieden wij een voormalig zoutopslag met bedrijfsruimte, kantoorruimte en stallingsruimte met verhard buitenterrein gelegen aan de Trekdyk 2 te Scharnegoutum te koop aan.

INSCHRIJVING
Voor deelname aan de inschrijving kunt u zich aanmelden via RBMT bedrijfsmakelaars & taxateurs en ontvangt u exclusieve toegang tot de RBMT Dataroom. Hierin worden alle relevante documenten verstrekt waaronder een inschrijfformulier voor het uitbrengen van een éénmalige bieding.

KIJKDAGEN
Het object kan uitsluitend worden bezichtigd tijdens de kijkdagen op:
- woensdag 6 maart 2024 tussen 13.00 - 16.00 uur
- vrijdag 15 maart 2024 tussen 13.00 - 16.00 uur

Indien u van één van deze twee bezichtigingsmomenten gebruik wenst te maken, verzoeken wij u een e-mail te sturen aan info @ rbmt . nl .

Sluiting inschrijving: maandag 8 april 2024 om 12:00 uur.

DATAROOM
In de digitale dataroom zijn alle beschikbare rapportages opgenomen. Op verzoek kunt u toegang krijgen tot deze dataroom via een e-mail aan info @ rbmt . nl . Bij een verzoek dient u de volgende zaken mee te sturen:
- uittreksel(s) Kamer van Koophandel (max. 1 jaar oud) inclusief een kopie legitimatiebewijs van de uiteindelijke tekenbevoegde van deze entiteit indien kandidaat-koper een rechtspersoon/ vennootschap betreft;
- kopie legitimatiebewijs indien kandidaat-koper een natuurlijk persoon betreft.

ALGEMEEN
Het object is gebouwd omstreeks 1960. Zowel het kantoor c.q. bedrijfspand alsmede de stallingsruimte (kapschuur) is vrijstaand gelegen en omringd met grotendeels verhard buitenterrein en is volledig omheind met een af te sluiten hekwerk. Het kantoor c.q. bedrijfspand beschikt over twee kantoorruimte/kantine, een toilet en douche, werkplaats en bedrijfsruimte op de begane grond en een kantoorruimte op de 1e verdieping. De bedrijfsruimte beschikt over drie (elektrisch bedienbare) overheaddeuren. De stallingsruimte heeft een vrije hoogte van circa 5,5 meter.

LOCATIE
Scharnegoutum is een dorp in de Nederlandse gemeente Súdwest-Fryslân, in de provincie Fryslân. Scharnegoutum ligt vlak ten noorden van Sneek aan De Swette en de N354. De inwoners van Scharnegoutum hebben als bijnaam Sûkerfretters. In 2021 telde het dorp 1.630 inwoners.

BEREIKBAARHEID
Het object is gelegen op enkele autominuten gelegen aan de verbindingsweg N354. Op circa 600 meter bevindt zich een bushalte die in verbinding staat met station Sneek.

PARKEREN
Goede parkeervoorzieningen op eigen terrein aanwezig.

OPPERVLAKTE
Totale oppervlakte circa 654 m², verdeeld over:
Begane grond: totaal circa 273 m² verdeeld over kantoorruimte/kantine en bedrijfsruimte
Eerste verdieping: totaal circa 81 m² verdeeld over kantoorruimte en overige ruimte (magazijn-/opslagruimte)
Kapschuur/zoutopslag: totaal circa 240 m².

VOORZIENINGEN O.A.
- toilet
- douche
- verwarming middels radiatoren
- CV-ketel (Nefit Smartline Basic HRC 24, eigendom)
- brandslanghaspel
- afvoerput riolering in bedrijfsruimte
- brandmelders
- oogdouche
- brandtrap
- verlichtingsarmaturen
- calciumchloride opslagtank
- drie elektrische overheaddeuren

KADASTRALE GEGEVENS
Kadastrale gemeente Scharnegoutum, sectie F, nummer 472, oppervlakte circa 3.274 m².

BESTEMMING
Bestemmingsplan: “SWF – 8 dorpen oost”
Bestemming: “enkelbestemming - Bedrijf” (dubbelbestemming “archeologie– 2). Voor een volledig overzicht verwijzen wij u naar www . ruimtelijkeplannen . nl / https: //omgevingswet . overheid . nl / regels-op-de-kaart / of de gemeente Súdwest-Fryslân.

ENERGIELABEL
Niet van toepassing.

VERKOOPVOORWAARDEN

Koopsom
Nader overeen te komen. Er is een bieden vanaf prijs vastgesteld van € 325.000,= kosten koper.

VERKOOPPROCES
Het object wordt verkocht middels een verkoop bij inschrijving. Uw onvoorwaardelijke bieding dient uiterlijk maandag 8 april 2024 om 12.00 uur door middel van het inschrijfformulier, welke is opgenomen in de dataroom, in de Nederlandse taal te zijn ingediend bij en ontvangen door Sekuer Notarissen te Surhuisterveen.

BIEDINGEN DIENEN SCHRIFTELIJK TE WORDEN GERICHT AAN:
Sekuer Notarissen
T.a.v. mevrouw T. Castelein
Nije Jirden 14
9231 KT Surhuisterveen


LEVERING
Uiterlijk 8 (acht) weken na gunning verkoper of zoveel eerder of later partijen nader overeenkomen. Het object wordt opgeleverd in de huidige staat en binnen de huidige publiekrechtelijke en privaatrechtelijke bestemming.

De akte van levering zal gepasseerd worden ten overstaan van een notaris verbonden aan Sekuer Notarissen te Surhuisterveen.

BIJZONDERHEDEN
- Het object zal worden verkocht en geleverd “as is, where is”, dat wil zeggen in de huidige staat en zonder garanties van enige soort waaronder die met betrekking tot technische, bouwkundige, juridische, commerciële, huur- en milieukundige aspecten en met alle aan de onroerende zaak verbonden rechten en verplichtingen, evenals eventuele zichtbare of onzichtbare gebreken.
- Het is koper niet toegestaan om het gekochte in zijn geheel of in delen binnen een termijn van 6 (zes) maanden na eigendomsoverdracht weer door te verkopen. Dit wordt vastgelegd in de koopovereenkomst alsmede de akte van levering.

WAARBORGSOM/BANKGARANTIE
Bij het tot stand komen van een koopovereenkomst dient koper 10% waarborgsom te storten c.q. een bankgarantie ter grootte van 10% van de koopsom af te geven bij de notaris.

SLUITINGSDATUM INSCHRIJVING
Maandag 8 april 2024 uiterlijk om 12:00 uur kan een schriftelijke bieding in een gesloten enveloppe worden gedaan middels het inschrijfformulier wat is opgenomen in de dataroom van RBMT. Uiterlijk maandag 8 april 2024 om 12:00 uur dient de bieding door Sekuer Notarissen, kantoorhoudende te Surhuisterveen, Nije Jirden 14 (9231 KT), te zijn ontvangen. Biedingen die na deze datum en dit tijdstip worden ingediend of niet aan de voorwaarden voldoen, worden niet in behandeling genomen. Provincie, makelaar en/of notaris kan/kunnen nimmer aansprakelijk worden gesteld voor een niet tijdige postbestelling of internetstoring.


Meer informatie over dit object of het verkoopproces?
Voor meer informatie en/of het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met Tjibbe-Jan Boringa, Jeroen van Reenen of Linda van Es, telefoon 0513 - 644 355 of 058-20 40 000 of stuur een e-mail naar info @ rbmt. nl.


Bezichtigingen uitsluitend met RBMT Bedrijfsmakelaars & Taxateurs B.V. op de aangegeven kijkmomenten. U kunt zich hiervoor opgeven / aanmelden bij RBMT Bedrijfsmakelaars & Taxateurs B.V.DISCLAIMER
Deze informatie (inclusief bijlagen) van "RBMT Bedrijfsmakelaars & Taxateurs Noord-Nederland B.V. " is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Voor mogelijke onjuistheid en/of onvolledigheid van de verstrekte informatie kan "RBMT Bedrijfsmakelaars & Taxateurs Noord-Nederland B.V. " geen aansprakelijkheid aanvaarden, evenmin kunnen aan de inhoud van deze informatie (inclusief bijlagen) rechten worden ontleend. Deze informatie is geheel vrijblijvend en niet meer dan een uitnodiging tot het doen van een voorstel.
Makelaardij Friesland

Makelaardij Friesland