Bedrijfstaxaties

Uw bedrijfsonroerend goed heeft een belangrijke rol in het financiële reilen en zeilen van uw bedrijf. Voor de korte en langere termijn. De reële en actuele waarde van uw vastgoed geeft u een helder inzicht in het functioneren van uw bedrijf. Inzicht in uw vermogen en kennis van de actuele marktwaarde van uw vastgoed geeft ook de belangrijke managementinformatie die uw korte en middellange termijnplannen meebepaalt. Bij investerings- en financieringsvraagstukken is een opgave van de waarde van uw bedrijfsonroerend goed vereist. Ook om te bepalen óf en welke stille reserves u heeft, is een waardebepaling van uw vastgoed nodig. Met die gegevens weet u hoe u de eventuele meerwaarde optimaal kunt benutten en welke investeringen u kunt doen.

Gedegen advies
Als ondernemer zijn er diverse momenten dat u een bedrijfstaxatie van onroerend goed nodig heeft. U kunt hierbij denken aan taxaties ten behoeve van financieringen, aan- of verkoop, jaarrekening, bedrijfsoverdracht, verzekering, onteigeningen, beleggingen, bezwaar WOZ of minnelijke waardering ten behoeve van de belastingdienst. Kortom, ingrijpende financiële beslissingen die niet genomen kunnen worden zonder een gedegen advies.

Kennis
De registertaxateurs van Makelaardij Friesland zijn goed op de hoogte van de markt en kennen de transactieprijzen waarvoor, en onder welke omstandigheden soortgelijke panden zijn verkocht of verhuurd. Wij stellen voor veel partijen de waarde vast. Ondernemers, beleggers, overheidsinstellingen en banken behoren tot onze opdrachtgevers. Wij zijn aangesloten bij het Taxatie Management Instituut TMI voor het uitbrengen van gevalideerde rapporten ten behoeve van van financiering of jaarrapporten. Uiteraard zijn wij gecertificeerd voor bedrijfsmatig vastgoed en aangesloten bij de NVM, vakgroep Bedrijfsmatig Vastgoed.

Contact

*
*
*
*
*

Lees onze voorwaarden: Cookies, Disclaimer en Privacy