Franeker De Roede 9

Omschrijving

vraagprijs

€ 41.500 v.o.n.

Kenmerken

Overdracht
StatusBeschikbaar
Prijs€ 41.500 vrij op naam
Aanvaardingin overleg
Bouw
Hoofdfunctieoverige
Bouwjaar2020
Bouw vorm
Bouwvormbestaande bouw
Oppervlakten
Perceeloppervlakte123761 m²
alle kenmerken minder tonen

Interesse?

Plan bezichtiging

Delen

Fase 2 in voorbereiding
____________________________________

Fase 1 100% VERKOCHT

Informatie:

Multifunctionele units welke worden gerealiseerd aan De Roede 9 ( Industrieterrein de Kie) te Franeker. In totaal zullen er een 64 -tal units worden gebouwd, zoals aangegeven op de plattegrond. In 1e instantie zijn de nummer 1 t/m 32 gerealiseerd (Fase 1). 100% verkocht. Fase 2 in voorbereiding.

Algemene kenmerken:
· units hebben een afmeting van 10 x 5 m1; inhoud ca. 260m3;
· hoogte van 4m1 voorzijde en oplopend tot 6.5m1 (nokhoogte);
· voorzien van eigen groepenkast en krachtstroom (400V 16A), 2 – LED- armaturen (op wand gemonteerd);
· 1 st schakelaar;
· buitenverlichting;
· 5 wandcontactdozen 220V.
· watertappunt en afvoer , 110mm afgedopt ( tbv toilet)

Optioneel:
· elektrische roldeur bediening
· toilet en vliering.

Koopprijzen zijn vrij-op-naam en exclusief btw:

Units 2 t/m 15 en 18 t/m 31 : 41.500,- v.o.n. exclusief BTW
Unit 1: 50.500,- v.o.n. exclusief BTW
Unit 32: 51.500,- v.o.n. exclusief BTW
Units 16 en 17: 43.500,- v.o.n. exclusief BTW

De prijs is inclusief notaris-, kadasterkosten en overdrachtsbelasting (indien van toepassing)
Als een bedrijf (in de zin van de wet) een bedrag tussen €. 2.301,- en €. 57.322,- investeert in bedrijfsmiddelen dan kan men in aanmerking komen voor 28% kleinschaligheidsaftrek.

Het gebouw kan als investering worden aangemerkt (informeer hierover bij uw eigen accountant).

Overpad en Servicekosten:
Voor het recht van overpad betaald men jaarlijks € 206,- (excl. BTW) en € 103,- (excl. BTW) aan servicekosten, deze hebben betrekking op o.a. 1x per jaar schoonmaak van het gehele pand aan de buitenkant, waterverbruik (mits normaal verbruik), administratiekosten, waterschap- lasten van het overige perceel. De koper dient zelf zorg te dragen voor de benodigde verzekeringen.
Afhankelijk van het elektra verbruik ontvangt de koper jaarlijks (of vaker) een factuur met betrekking tot de afgenomen hoeveelheid elektra tegen het dan geldende tarief van de betreffende leverancier. Elke unit heeft zijn eigen elektra meter.

Er is gekozen voor één centraal notariskantoor, de Vries & Feenstra notariaat te Berltsum.


Omschrijving multifunctionele unit

Afmetingen:

De standaard unit heeft een afmeting van 5 x 10 m en een hoogte van 4 meter (voorzijde) oplopend tot 6.50m (nokhoogte). Totaal geeft dat een oppervlak van 50m2 en een inhoud van ca. 260m3.

Bouwtechnische uitvoering:

Het dak zal bestaan uit stalen dakpanelen met een PIR isolatie met een R-waarde van 2.83m2K/W.

De gevels worden opgebouwd uit stalen sandwichpanelen van 60mm dikte met verdekte bevestiging. De R-waarde hiervan bedraagt 2.8m2K/W. Voor de scheidingswanden zal gebruik worden gemaakt van sandwichpanelen (kernisolatie 6cm). De vloer bestaat uit een 15 cm dikke betonvloer voorzien van voldoende bewapening en monoliet glad afgewerkt.

De unit zal worden voorzien van een separate loopdeur uitgevoerd in aluminium en sandwichpanelen (onderhoudsvrij) en een geïsoleerde sectionaal deur. Langs de zijgevels zinken goten met afvoeren. Vanwege diefstal-gevoeligheid is gekozen om geen beglazing in de gevel toe te passen maar gebruik te maken van lichtplaten in het dak.

Er bestaat de mogelijkheid om een bredere en/ of diepere unit te verkrijgen, dit kan door 2 of meerdere units aan elkaar te koppelen, de scheidingswanden komen dan te vervallen.
Eveneens is er een mogelijkheid om een zolder/vliering aan te brengen, evenals toilet en elektrisch bedienbare roldeur (optioneel).

De volgende afbeelding geeft een beeld van hoe het gebouw er uit komt te zien. Het toepassen van granietgranulaat betonelementen geeft het geheel een sierlijke en robuuste uitstraling en daardoor heeft het geheel een duidelijke meerwaarde

Grond
De grond waarop de unit staat wordt uw eigendom. De omliggende grond met bestrating etc. blijft eigendom van de heer M.K. Palma. Dit om e.e.a. beter te kunnen beheren.

Technische installatie
Er zal een centrale ruimte komen waar de centrale elektriciteit- en watermeter wordt geplaatst. Van hieruit zal elke unit worden voorzien van elektra via een separate meter, de verrekening van het water vindt plaats via de servicekosten.. Het voordeel is dat niet elke unit voor het volledige vastrecht wordt aangeslagen.

Kosten
De koopprijs is reeds in deze brochure opgenomen en vermeld.

Koper verplicht zich naast het bedrag van de koopprijs van het perceel bouwterrein tot betaling aan de verkoper van de aanneemsom exclusief omzetbelasting welk bedrag in termijnen zal worden voldaan en wel als volgt:

· 1e termijn : levering grond: € 2.500 ex. btw;
· 2e termijn: gereed zijn fundering: €. 15.000 ex btw;
· 3e termijn: staalconstructie gereed: €. 15.000 ex btw;
· 4e termijn: slottermijn oplevering: afhankelijk van de gekochte unit

Mocht de unit gekocht worden na oplevering dan dient de koopprijs in één keer te worden voldaan bij de notariële overdracht.

Koper verplicht zich na oplevering tot betaling van de door hem verbruikte hoeveelheid elektriciteit blijkens de meterstanden van de door verkoper te plaatsen tussenmeter.

Het verkochte komt eerst voor risico van koper nadat de oplevering van de unit zal hebben plaatsgevonden. Tot dat moment is verkoper verplicht het verkochte ten genoegen van koper naar herbouwwaarde c.q. nieuwwaarde verzekerd te houden.

De aannemingsovereenkomst welke door genoemd notariskantoor zal worden opgemaakt waarbij de koper tevens verklaart een brochure te hebben ontvangen waarvan de inhoud wordt geacht een onverbrekelijk geheel uit te maken van deze overeenkomst. Koper en verkoper sluiten bij dezen een overeenkomst tot aanneming van werk, inhoudende de verplichting voor de verkoper tot uiterlijk 01 FEBRUARI 2021 (behoudens overmacht) voltooien van de stichting van de in de genoemde brochure omschreven opstallen.

Ontbinding
Bij ontbinding na 14 dagen na het tekenen door de koper(s) van het "reserverings-formulier koop" geldt dat de verkoper zonder rechterlijke tussenkomst en zonder kosten een bedrag van koper ontvangt ter grootte van 10% van de totale koopsom.

Verkoper stelt koper 8 (acht) volledige dagen in de gelegenheid om dit bedrag te betalen; mocht koper in gebreke blijven dan behoudt verkoper zich het recht voor om gemeld bedrag middels rechterlijke tussenkomst te vorderen, onverminderd het recht van verkoper om alle extra kosten bij koper in rekening te brengen en te vorderen.

ERFDIENSTBAARHEDEN:
Het zal de koper duidelijk zijn dat er zogenaamde erfdienstbaarheden zullen worden gevestigd met betrekking tot de units.

Tevens zullen er enkele bijzondere bepalingen worden opgenomen bijv dat de koper die bedrijfsmatige activiteiten te ontplooien die van overheidswege zijn toegestaan; het is de koper(s) niet toegestaan om illegale activiteiten te verrichten etc.

U krijgt van de notaris een concept -akte ter beoordeling indien u heeft besloten om tot koop over te gaan.

* Soortgelijke units zijn gerealiseerd in o.a. Sint Annaparochie, met mogelijkheid tot bezichtiging aldaar.
Makelaardij Friesland

Makelaardij Friesland

Refresh to make it work.

Plan bezichtiging
voor: De Roede 9

*
*
*

Lees onze voorwaarden: Cookies, Disclaimer en Privacy